Informacje ogólne o czasopiśmie


Pokaż Kampus UJ na Ruczaju na większej mapie

Wydawca
Uniwersytet Jagielloński

Redakcja

Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664-52-84
e-mail: prace.geograficzne@uj.edu.pl

ISSN: 1644-3586
eISSN: 2083-3113 

Liczba zeszytów rocznie: 4
Liczba punktów na Liście MNiSW (2015): 14

Indeksowanie:

 

Prenumerata i rozpowszechnianie

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12 631-18-97, fax 12 631-18-83
e-mail: redakcja@wuj.pl