Historia

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

Pierwszy zeszyt Prac Geograficznych(noszący wówczas nazwę Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), ukazał się drukiem w 1923 roku. Cel wydawania czasopisma został podany przez prof. Ludomira Sawickiego w przedmowie do pierwszego tomu:

miałem na celu uratowanie przed zapomnieniem tych licznych prac, dokonujących się w obrębie Instytutu, które zaświadczyć mogą o jego żywotności. Wprowadzając w ten sposób młodych adeptów geografji w świat literatury naukowej, budząc ich szlachetne ambicje, uda mi się może utrwalić niejednego w młodzieńczym zapale poświęcenia się czystej nauce i zwiększyć szczupłe grono geografów-badaczów w Polsce".

W okresie międzywojennym czasopismo było wydawane najczęściej jako rocznik monotematyczny. W latach 1923–1938opublikowano łącznie 22 zeszyty periodyku.

Pierwszy powojenny numer Prac Geograficznych został wydany w 1960 roku w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 roku wydawanie Prac Geograficznych (począwszy od numeru 103) przejął Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Niektóre z powojennej zeszytów Prac Geograficznych poświęcone były w całości opracowaniom monotematycznym. Należą do nich m.in.:

  • Polar Studies of the Jagiellonian University. Spitsbergen Expedition 1980-1982i Polar Studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spitsbergen Expedition 1983-1987, z. 63 i 81, pod redakcją Z. Czeppego,
  • Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian University in Cracow, z. 75, pod redakcją M. Hessa.

W nowszych wydaniach Prac Geograficznych publikowane były także artykuły będące pokłosiem współpracy międzynarodowej. Przykładem takich opracowań są m.in.:

  • Early Meteorological Instrumental Records in Europe, z. 95, pod red. B. Obrębskiej-Starklowej,
  • Environmental Aspects of the Timberline in Finland and in the Polish Carpathians, z. 98, pod red., O. Heikkinena, B. Obrębskiej-Starklowej i S. Tuhkanena,
  • Climate variability in Europe: Case Studies, z. 110, pod red. B. Obrębskiej-Starklowej,
  • Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes d'Europe, z. 113, pod red. K. Krzemienia.