Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa

Redaktor naczelny

dr hab. Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji

dr Grzegorz Micek

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Robert Twardosz (geografia fizyczna)

dr hab. Andrzej Zborowski (geografia społeczno-ekonomiczna)

Redaktor statystyczny

dr hab. Andrzej Zborowski

Redaktorzy językowi

Anna Poinc-Chrabąszcz

Grzegorz Zebik

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

dr Andrzej Kacprzak

dr Mirosław Mika

Rada Naukowa

dr hab. Anita Bokwa (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Marcelo Fragoso (University of Lisbon)

prof. dr hab. Zygmunt Górka (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. René Matlovič (University of Prešov)

prof. Jana Ružičková (Comenius University)

prof. Piet Warmerdam (Wageningen University)

prof. Stanislas P. Wicherek (Université Paris IV Sorbonne)