Zakres tematyczny

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu:

 1. Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.:
  • geofizyki,
  • geologii środowiskowej,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony przyrody,
  • geoekologii,
  • ekohydrologii.
 2. Geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.:
  • rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • studiów regionalnych,
  • studiów miejskich,
  • gospodarki przestrzennej,
  • planowania regionalnego.