Informacje dla recenzenta

Recenzję należy przesłać na adres: prace.geograficzne@uj.edu.pl

Kwestionariusz recenzji

Recenzenci artykułów w 2012 roku

 

Krzysztof Błażejczyk
Paweł Churski
Dariusz Ciszewski
Jarosław Czochański
Bronisław Górz
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Iwona Jażdżewska
Jacek Kaczmarek
Mariusz Kistowski
Tomasz Komornicki
Urszula Kossowska-Cezak
Anna Kozłowska
Sławomir Kurek
Wojciech Lewandowski
Bogusław Luchter
Andrzej Matczak
Roman Matykowski
Katarzyna Ostaszewska
Tadeusz Palmowski
Maciej Pietrzak
Jerzy Runge
Eugeniusz Rydz
Janusz Słodczyk
Jerzy Solon
Anita Wolaniuk
Mirosław Wójtowicz